Bilder Från Sambusa vagnen  som finns på Södertorg i Kristianstad. Ett måste att gå dit och handla av våra duktiga försäljare! 

 

Sambusa Projektet  

 
 

Bakgrund.

Projektet Sambusa — världens smaker med lokala råvaror är ett projekt som drivs under 2013 och fram till maj 2014 som syftar till att sammanföra lantbrukare och kvinnliga företagare på landsbygden med utlandsfödda för att skapa kontakter och kunskapsutbyten som slutligen möjliggör en lokal sambusa gjord på lokala råvaror.

En grupp kvinnor inom föreningen Skånes horn av Afrika, med rötter i östra Afrika, är ryggraden i projektet Sambusa. I sina hemländer har många av kvinnorna varit egna företagare. Nu känner de sig värdelösa här i Sverige och skickas från praktik till praktik. Dessa kvinnor har funderat på att skaffa sig något eget i framtiden, att utnyttja sina kunskaper om bland annat maträtten sambusas (friterade eller stekta degknyten med olika fyllningar) för att sprida sin matkultur, kunna försörja sig och bidra till samhället i helhet. Kvinnorna saknar formel utbildning men har praktiska erfarenheter och sedan de flyttade till Sverige är i beroende av försörjningsstöd. Som bevis för deras seriositet deltog de projektets första fas med förhoppningen att de skulle anställas i projektets nästa fas och därmed uppnå egenförsörjning.

För att denna dröm ska kunna gå i uppfyllelse behövdes ett utvecklat nätverk med lokala lantbrukare som skulle vara intresserade av att leverera varor till sambusas och som också skulle kunna utgöra en länk mellan stadens utrikesfödda och landsbygdens folk.

För att åstadkomma detta arrangerades föredrag och studiebesök tillsammans med Hushållningssällskapet som är involverade i projektet. Under 2013 har vi bland annat genomfört studiebesök på olika gårdar i nordöstra Skåne. Under våren besökte kvinnorna en mjölkgård där modern, svensk mjölkproduktion med bla mjölkrobotar uppvisades.

Under sommarens genomfördes studiebesök hos Nedanbäcks Gård, som är en köttgård (får, nötkreatur, grisar) med tillhörande gårdsbutik. Ingrid Persson visade där upp sin gård och berättade om hur arbetet ser ut. Här gavs chansen att jämföra och hitta likheter och skillnader med Afrikas lantbruk.  Ett annat besök gick till Jonas Ivarson på Ullmarka gård som har ett flertal olika djurslag på sin gård och som arbetar med äldre svenska lantraser.
Det har också varit på besök hos Åhusgrönt AB som bedriver grönsakssodling.

Kvinnorna har haft kurser som svenska livsmedelshygien och svenskt lansbruk. ProjektetSambusa löper ut maj 2014 och nu arbetar vi för en nästa steg, att starta produktion av sambusas! 

 


Vad är en Sambusa?!

Sambusa är en matträtt från Östafrika ”friterade eller stekta deg knyten med olika fyllningar, ofta köttfärs som steks innan man sen blandar med olika kryddor och grönsaker.

De små trekantiga pirogerna passar till allt. Till fikat, på buffén, som mellanmål eller lätt lunch med sallad till. Kvinnorna anv. inte några mått för receptet sitter i händerna. I somras under kultur dagen behövdes nedanstående råvaror för att kunna göra 35st Sambusa piroger.

1.         10 deciliter kärnvetemjöl

2.        2½ deciliter vatten

3.       500 g köttfärs (lamm, alt. nöt)

4.       1½ tesked salt

5.       3 Matskedar rapsolja

6.       2 morötter, 1st potatis och 1st lök, 2 vitlök, 1 träsklök

7.        Salt, svartpeppar, lite curry, spiskummin och paprika.

8.       1 liter olja till fritering

Syfte och Mål

 

Syfte
Syftet med projektet är att starta produktion av Sambusa, gjord på lokala råvaror

(Syftet är att praktiskt integrera utlandsfödda vuxna som bor på gamlegården som hälften är arbetslösa slussa in i det svenska samhället i menings fullt framtid. )

Målsättningen.

 Målsättning är att skapa ett hållbart företagande som ger arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora kompetens som finns bland dessa individer ska vi gemensamt skapa en livskraftig och stabil verksamhet/företag präglad av solidaritetstänkande och innovationsrikedom genom att.          

-Producera/tillverka en lokal Sambusa gjort på lokala råvaror

- Anställa två av de kvinnor som deltog i det tidigare projektet och en projektledare.

- Sälja sambusa på olika sommarmarknader samt i en försäljningsvagn på ett lämpligt ställe i Kristianstad.

På längre sikt finns också möjlighet att öka utbudet i företaget med bla försäljning av traditionella produkter från Afrika som olika typer av livsmedel (t.ex Sisim, en typ av olja) som inte finns på den svenska marknaden och även andra produkter såsom Unsi (en typ av doftlampa där sockerklumpar med parfym och rökelse sprider doft genom värmen från ett värmeljus) och annat.

Steg 1

- Att anställa en projektledare som tillsammans med Transformat vid Krinova under en månad jobbar klart följande:

- Jobba fram en färdig prototyp för Sambusa och för försäljningsförpackning lämplig för försäljning från matvagn

- Undersöka vilka kunder/målgrupper vi ska rikta oss emot (vem är det som är intresserade av vår produkt) Vi tror att det finns en stor efterfrågan och folk är beredda att betala bra pris för produkten.

- Ordna tillstånd livsmedelshantering samt tillstånd för matvagn.

- Arbeta fram en marknadsföringsplan.

Steg 2

- Ordna produktionslokal

- Anställa två kvinnor för produktion av Sambusas

- Undersöka vilken sorts företagsform som skulle passa bäst i vårt fall ekonomisk förening/kvinnokooperativ/socialt företag samt vilka regler som gäller för detta. Vidare är det viktigt att klarlägga olika rollfördelningar mellan de parter som kommer vara inblandade i verksamheten.

- Köpa gatuköksvagn

- Medverka vid åtta olika marknader/event under 2014.

- Sälja sambusa två dagar per vecka, i första hand i Kristianstad centrum eller på Gamlegården, med start under augusti/september.

- Genomföra säljutbildning för att säkerställa en professionalitet i kundbemötande och kommunikation och underlätta för merförsäljning. 

Steg 3

- Tillsammans med Transformat vid Krinova undersöka förutsättningarna för fler försäljningskanaler av sambusa.

- Arbeta fram en förpackning som lämpar sig för försäljning av Sambusa i fryst form med syfte att sälja sambusa i livsmedelsbutiker.

- Arbeta för en certifiering så att produkten får säljas i butik. 

Nyheter

Kvinnlig Omskärelse

14.12.2016 17:16
1. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud (klitoridektomi). 2. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, med eller utan excision [bortskärande] av de yttre blygdläpparna(Excision) 3. Förminskning av den vaginala öppningen genom skapande av...

Lagar: förbjud mot kvinnlig könsstympning

07.06.2016 22:58
Kvinnlig könsstympning är enligt lag förbjuden i Sverige (1982:316). Lagen lyder: 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte...

Hälsorisker

07.06.2016 22:57
Konsekvenser och hälsoriskerna av könsstympning är många och svåra, beroende på vilken typ av könstympning som utförts. Det är vanligt med svår smärta, blödningar, trauma. Många får problem med urinröret och svårt att kissa, värk och cystor i underlivet, infertilitet, infektioner, svårighet vid...

Vad är könsstympning?

07.06.2016 22:42
Könstympning (Female Genital Mutilation) är en kulturell sed som har funnits över 2000 år före stora kända religioner som Islam och Kristendomen. Denna förekommer bland olika religiösa grupper men är inte omnämnt i varken koranen eller bibeln. Miljontals flickor i åldrarna 5-12 år könsstympas varje...

Var sker könsstympning

31.05.2016 23:34
Omskärelse praktiseras i hela världen men är vanligast i Afrika söder om Sahara i ett band som sträcker sig österut från Senegal till Somalia. Omskärelse förekommer även i Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Indonesien och Malaysia. Den tredje formen förekommer nästan uteslutande i Somalien, Sudan...

Hur man gör

31.05.2016 23:30
Klitoridektomi. Detta är den mildaste formen av omskärelse som innebär ett avlägsnande eller en uppdelning av den förhud (eller ”huva”) som täcker kvinnans klitoris. Detta kan utföras tillsammans med en partiell eller fullständig excision av klitoris, vilket kallas för klitoridektomi. Enligt FN:s...