Var sker könsstympning

31.05.2016 23:34

Omskärelse praktiseras i hela världen men är vanligast i Afrika söder om Sahara i ett band som sträcker sig österut från Senegal till Somalia. Omskärelse förekommer även i Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Indonesien och Malaysia. Den tredje formen förekommer nästan uteslutande i Somalien, Sudan och södra Egypten, samt i några delar av Mali och Nigeria.