Nyheter

Kvinnlig Omskärelse

14.12.2016 17:16
1. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud (klitoridektomi). 2. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, med eller utan excision [bortskärande] av de yttre blygdläpparna(Excision) 3. Förminskning av den vaginala öppningen genom skapande av...

Lagar: förbjud mot kvinnlig könsstympning

07.06.2016 22:58
Kvinnlig könsstympning är enligt lag förbjuden i Sverige (1982:316). Lagen lyder: 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte...

Hälsorisker

07.06.2016 22:57
Konsekvenser och hälsoriskerna av könsstympning är många och svåra, beroende på vilken typ av könstympning som utförts. Det är vanligt med svår smärta, blödningar, trauma. Många får problem med urinröret och svårt att kissa, värk och cystor i underlivet, infertilitet, infektioner, svårighet vid...

Vad är könsstympning?

07.06.2016 22:42
Könstympning (Female Genital Mutilation) är en kulturell sed som har funnits över 2000 år före stora kända religioner som Islam och Kristendomen. Denna förekommer bland olika religiösa grupper men är inte omnämnt i varken koranen eller bibeln. Miljontals flickor i åldrarna 5-12 år könsstympas varje...

Var sker könsstympning

31.05.2016 23:34
Omskärelse praktiseras i hela världen men är vanligast i Afrika söder om Sahara i ett band som sträcker sig österut från Senegal till Somalia. Omskärelse förekommer även i Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Indonesien och Malaysia. Den tredje formen förekommer nästan uteslutande i Somalien, Sudan...

Hur man gör

31.05.2016 23:30
Klitoridektomi. Detta är den mildaste formen av omskärelse som innebär ett avlägsnande eller en uppdelning av den förhud (eller ”huva”) som täcker kvinnans klitoris. Detta kan utföras tillsammans med en partiell eller fullständig excision av klitoris, vilket kallas för klitoridektomi. Enligt FN:s...