Hur man gör

31.05.2016 23:30
  1. Klitoridektomi. Detta är den mildaste formen av omskärelse som innebär ett avlägsnande eller en uppdelning av den förhud (eller ”huva”) som täcker kvinnans klitoris. Detta kan utföras tillsammans med en partiell eller fullständig excision av klitoris, vilket kallas för klitoridektomi. Enligt FN:s befolkningsfond (UNFPA) är detta den form som är jämförbar med manlig omskärelse. Detta kallas ibland också för ”sunna-omskärelse” då det är denna typ som utförs av de muslimer som anser handlingen vara lagstiftad i islam.
  2. Excision. Enligt denna form, som också benämns som könsstympning, avlägsnas [yttre] klitoris och labia minora helt eller delvis.
  3. Infibulation. Detta är en av de mest extrema formerna av omskärelse, som innebär total excision av klitoris, både labia minora och majora samt att sammanfogningen av vulvans båda sidor i vaginan sys med tråd eller säkras med andra objekt tills en läkning och sammanslutning sker. Endast ett litet hål behålls för att tillåta passage av menstruationsblod och urin. Detta kallas för infibulation eller faraonisk omskärelse efter dess ursprung.
  4. Alla andra sorters könsstympning som prickning, piercing eller incision av klitoris och/eller blygdläpparna, tänjning av klitoris och/eller blygdläpparna, kauterisation genom bränning av klitoris och omgivande vävnad; introcision, skrapning eller styckning av vaginan eller omgivande vävnad, och införande av frätande ämnen eller örter i vaginan.