ADA´s pussel fortsätter framåt med alla som kan tänkas att samarbeta. 

Några av framtidens träffar är:
6/3 Möte med SFI 

6/3 Workshop med ABF


17/3 Så kommer Rädda Barnen till oss för att göra en utbildning som heter High Five. 

20/3 Möte med Bertil Svensson ang samarbete med ABK

21/3 Fn´s dag mot främlingsfientlighet och avskaffande av rasdiskriminering. Föreläsare Fredrik Önnevall. 

24/3 Vi träffar Magnus som är ungdomsansvarig i predators här i kristianstad. Där diskuterar vi hur vi kan göra workshops med ungdomar och ledare. 

25/3 Träffar vi en av rektorerna på Gamlegårdsskolan
 

25/3 Nätverksträff i Broby där vi fått inbjudan att delta och berätta om vårt projekt.

26/3 Styrgruppsmöte för oss i projektet.

26/3 Vi träffar Fredrik Segersteen som ska hjälpa oss med utbildning när det gäller barnkonventionen bland annat.  

1/4 Går vi tillsammans med ungdomsansvariga på Näsby if till växjö och går en processledarutbildning som Rädda Barnen håller i. 

7/4 Besöker vi en av skolorna i Bromölla för att kunna arbeta fram ett samarbete där också. 

7/4 Vi träffar Folkuniversitetet för diskussioner om workshop. 


8/4 Träff med Fritidsgården i Arkelstorp och Hembygdsföreningen i Arkelstorp. 

9/4 åker vi till malmö först för att träffa Ibn Rushd och sen på em Skånesfotbollsförbund. 

 

10/4 börjar vår utbildning med Fredrik.

 

17/4 Del två i utbildning med Fredrik. 

20/4 Ett jämställt skåne (konferens om ideell sektor som påverkningsfaktor) vi får vara med och prata om genusperspektiv utifrån Ada-projekt

22/4 workshop med Arbetsförmedlingen

24/4 Del tre och avslut på utbildningen med Fredrik. 

25/4 Vi arrangerar en föreläsning ( Region museet) i Kristianstad om afrofobi, vi bjuder bland annat föreläsaren afrosvenskan Kitimbwa sabuni
 

28/4 styrgruppsmöte för oss i projektet


29/4 vår andra träff med Arkelstorp skolan


30/4 utbildning FN-förening


5/5 workshop med ABK

6/5 Lärar träff på Österänggymnasiet. 

8/5 Deltar i rådrums tältet med Ada projektet. 

28/5 workshop med bromölla skola