Nu sakta men säkert kommer sommaren solen och glädjen till vårt kalla sverige när vi alla i ADA har börjat jobba igen. Så är det med vårt väder här i landet. 

Vad vi nu jobbar med är att sakta men säkert börja plocka ihop oss då vi snart ska avsluta vårt projekt ADA. 1 år har gått så otroligt snabbt. Vi planerar för framtiden med nya projekt och med ideer om hur vi vill fortsätta. Vi har nu två nya projekt på gång med Våldsbejakande extrimism och det andra handlar om könstympning. Vi vet dock inte om vi kommer att få det beviljat så samtidigt så arbetar vi för att kunna ha vår verksamhet kvar med andra finasiärer. 
vårt jobb är viktigt och vi ser fram emot. 

Vi har några workshopar kvar , lite möten och annat smått och gott så nu är det bara att arbeta på framåt. 

jag vill passa på att ge alla som deltagit i projektet ett stort Tack! Ni har betytt massor för oss alla i ADA 

/Neta 

Blogg

Rädda barnen

01.06.2015 15:36

Idag har vi i ADA tillsammans med en representat från den lokala idrottsföreningen varit i kontakt med vår lokala rädda barnens förening. Intressant att diskutera vad vi tillsammans ska kunna göra för att arbeta för barnens del med början i vårt egna arbete. 
Idrottsföreningen vill ju gärna ha mer på fötterna, ADA vill nå ut till fler människor och tillsammans kan vi vara starkare än vad vi nånsin kan vara på egen hand. 

Imorgon jobbas det med en workshop som vi ska ha på onsdag tillsammans med Akademiker förbundets styrelse och sen gäller det för oss att arbeta in resterande skolor och verksamheter som finns runt oss. Vi har ett spännande arbete och bara tanken på vad vi kan göra tillsammans här i Kristianstad ger mej mer energi att arbeta också. 

Kvinnors jämställdhet.

16.05.2015 16:23

Just nu sitter jag och jobbar med kvinnors kamp för jämnställdhet. hur har det sett ut historiskt? hur ser det ut idag.? 

Fann ett klipp som jag vill dela med er :) 

/Neta

https://www.ur.se/Produkter/150520-Max-1800-tal-Kvinnans-arhundrade

solig dag i malmö.

09.04.2015 15:05

Idag har ADA projektet varit och träffat IBN RUSH studieförbund i Malmö. 
En utvärdering av hur vi gjort utbildning samt tankar om hur vi ska försöka arbeta tillsammans i framtiden. Finns många ideer och det viktigasste för oss i ADA projektet är att hitta en lösning där vi på något vis kan fortsätta med att arbeta med frågorna som är viktiga för oss. Frantiden ser spännande ut så det gäller att jobba vidare med detta. 

Igår hade vi träff med  Oppmanna Vånga Hembygdsförening där Solvig är en fantastisk kraft som alltid arbetar för social inklusion och allas lika värde. Med på mötet var också Ungdomsgården i Arkelstorp. Det var ett spännande möte med många olika tankar om hur vi tre ska kunna samarbeta i framtiden och flera träffar sattes där vi bland annat skissar på en dag i FolketsHus där ADA då ska närvara och även att Ungdomsgården ska göra en handlingsplan med Barnkonventionens utbildning. 

Imorgon så genomför vi del 1 av en utbildning för ADA tillsammans med Fredrik som arbetar med FN föreningen där vi ska få ännu mer kunskap i MR och Barnkonventionen. 

För er som kan- Fortsätt njuta av solen samt sprid mer värme mellan människorna du möter. 


 

Uppdateringar om Männskliga Rättigheter.

30.12.2014 15:57

Idag sitter jag och lägger in de männskliga rättigheterna på vår hemsida. 

Julen har passerat och många är det som har förhandlat sig och som stressat livet ur sig för att få allt klart till jul. 
Många är det också som inte har kunnat göra en jul för sin familj. Människor som inte har råd, inte har hem eller inte har möjlighet att fira julen med sina nära och kära av en eller annan anledning. Jag känner en enorm tacksamhet för att kunna få leva det liv jag har och ännu mer påmind blir jag när jag siter här och jobbar. Fn´s stadga om männskliga rättigheter är alltså dagens ämne.

Vad är männskliga rättigheter för dig ?

Försöker du själv att tänka på dessa rättigheter eller är det självklart för dig att ha mat hus och arbete?

Jag har valt att lägga in varje rättighet som ett eget inlägg. Blir lite lättare att läsa detta då tycker jag.

/Neta 

Konventioner som Sverige har ratificerat.

05.12.2014 14:58En samman fattning av vilka av konventionerna som Sverige har skrivit under och ska följa! 
Tyvärr kunde jag inte dela den så det syns direkt. Det är en Pdf fil så klickar ni på länken så syns det

/neta


https://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/303/Konventioner20om20mc3a4nskliga20rc3a4ttigheter20som20Sverige20har20undertecknat20(pdf)

De mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt Romstadgan

05.12.2014 14:52
De mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter
samt Romstadgan
 
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, International
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, samt de fakultativa protokollen om enskild
klagorätt från 1966 och avskaffandet av dödsstraffet från 1989
 
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR, samt det fakultativa protokollet
om enskild klagorätt från 2008
 
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering från 1966,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, CERD
 
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor från
1979, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW,
samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt från 1999
 
- Konventionen mot tortyr från 1984, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment, CAT, samt det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr från 2002
 
- Konventionen om barnets rättigheter från 1989, Convention on the Rights of the Child,
CRC, samt de fakultativa protokollen om barn i väpnade konflikter från 2000, handel
med barn och barnpornografi från 2000, samt det tredje fakultativa protokollet om ett
individuellt framställningsförfarande från 2011
 
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2006,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD
 
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden från 2006, Convention for the Protection of
All Persons from Enforced Disappearances, CED
 
- Flyktingkonventionen från 1951, Convention Relating to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
 
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen från 1998, Rome Statute of the
International Criminal Court, ICC

Rapporter från UD

05.12.2014 14:51

Utrikesdepartementet sammanställer varje år rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Sedan 2002 är rapporterna offentliga och kan läsas här på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter. Utrikesdepartementet granskade under 2013 läget för de mänskliga rättigheterna i länderna i Asien och Oceanien (ASO). Rapporterna för ASO offentliggjordes i maj 2014.

Offentlighet och dialog
Utrikesdepartementet årliga rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i enskilda länder speglar regeringens ambition att arbetet för mänskliga rättigheter ska vara en central del av Sveriges och EU:s utrikespolitik. Rapporterna når varje år allt fler läsare, vilket tyder på en växande efterfrågan på information om mänskliga rättigheter, i synnerhet på svenska. Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter har i genomsnitt över 30 000 besök per månad.

Varför skrivs rapporterna?
Rapporterna ska ge korrekt och lättillgänglig information på svenska om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Målgruppen är en intresserad allmänhet, men också svenska myndigheter, medier och högskolevärlden. Det är dock viktigt att hålla i minnet att en 20-sidig rapport aldrig kan ge en uttömmande bild av vad som oftast är komplexa och nyansrika situationer. Andra källor bör alltid rådfrågas parallellt.

Arbetet med att sammanställa rapporterna bidrar också till att öka kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter inom utrikesförvaltningen och används flitigt i det diplomatiska arbetet.

Hur sammanställs rapporterna?
Rapporterna baseras på information från Sveriges cirka hundra utlandsmyndigheter runt om i världen. För de länder där Sverige saknar närvaro har underlaget sammanställts av ansvarig svensk ambassad i regionen. Rapporterna färdigställs sedan av Utrikesdepartementet i samråd med ambassaderna. Flera olika enheter inom Utrikesdepartementet deltar i arbetet.

Utrikesdepartementet skriver ingen årlig rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Under rubriken Sverige återfinns istället länkar till information om hur regeringen arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige.

Källor
Rapporterna baseras i stor utsträckning på tillgänglig och offentlig information, inklusive information från människorättsorganisationer som Amnesty, från andra länder samt från FN - framförallt den granskning av enskilda länder av FN:s konventionskommittéer för mänskliga rättigheter och FNs allmänna ländergranskning (UPR) regelbundet utför.

Information hämtas även från ambassadernas och departementets egna kontakter med olika aktörer i respektive land, inklusive myndigheter, FN-organ och organisationer som arbetar till skydd för de mänskliga rättigheterna.

Tidsperiod
Rapporterna för 2013 avser länderna i Asien och Oceanien. 2012 gjordes rapporterna för Nordamerika, Latinamerika och Karibien, 2011 rapporterna för länderna på Balkan, i Nordafrika, Mellanöstern, Östeuropa och Centralasien. Rapporterna för övriga länder avser år 2010.

Innehåll
MR-rapporterna omfattar situationen vad gäller medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med innehållet i FN:s centrala konventioner för de mänskliga rättigheterna. De beskriver också rättigheterna för kvinnor, barn, HBT-personer, personer med funktionsnedsättning och personer som tillhör minoriteter. Rapporterna anger också vilka internationella konventioner för mänskliga rättigheter som har ratificerats av respektive land. 

 

uppdatering av vad som händer.

12.11.2014 11:43

Mycket är det som ska hinnas med att planeras, utbildningar som ska göras och planering av alla våra delar i projektet. 

Just nu håller vi på att planera en andra test workshop för tjänstemän i kommunen och det är lika spännande denna gång som den första! 
Inbjudningar går ut till andra företag och aktörer där vi ska sprida information om hur man ska kunna motverka diskriminering. 

Vi välkomnar nya Ambassadörer till oss- Nasra och Mewlid som redan visar sig vara stora tillgångar till projektet. 

Mer info kommer snart =) 
/Neta

 

Workshop!

28.10.2014 16:15

Fredagen den 24 oktober gjorde vi i projektet vår första workshop.!

Det var mycket spännande, vi hade förberett oss väl med hur vi skulle lägga upp det, vilka som skulle bjudas in samt var vi skulle vara. Alla ambassadörerna var med i organiserandet av detta och vi har fått många skratt på köpet då vi alla ser detta väldigt olika. Det har även gjort att vi lärt känna varandra bättre och inser att vi alla är en del i samarbetet för att nå ut med projektet till allmänheten. 
Trots lite nervositet så genomförde vi det alldeles strålande. Fokus var  diskriminering i ditt bostadsområde vilket också är väldigt brett område.
Detta märktes också på hur diskussioner och grupparbete gick och det ställdes många intressanta frågor under kvällen. 
Vi gick hem med vetskapen om att vi måste träna på vissa saker samt att vi också är grymt duktiga på vad vi gör och hur viktigt vårt arbete är. Detta är det fantastiska med att sammanföra 5 helt olika personer och låta oss göra nått vi alla brinner för - påverka allmänheten samt försöka väcka tankar som kan leda till något bättre. 

Vill säga tack till alla som kom och deltog- vi är alla glada för att just ni kom och hjälper oss att bli bättre. 

//Neta 

Uppstart av vår nya hemsida!

08.10.2014 09:29

Hej alla. 

Nu har Skånes Horn av Afrika fått sin nya hemsida. 
Tanken med hemsidan är att man ska kunna se vad som är aktuellt och vad föreningen jobbar med just nu. 
Ett av föreningens projekt är ADA- Anti Diskriminerings Aktiviteter där jag, Neta arbetar tillsammans med Jamal, Rondik , Hassan och Duha under ett år för att kunna motverka afrofobi och diskriminering på olika sätt. 

Håll ögonen öppna för mer Info kommer.
/Neta

Rasbiologi - Inledning

Hur berättar man bäst en sådan här djupt obehaglig historia, som författaren Edwin Black beskrivit som ”kriget mot de svaga”? Det är detta krig vi ser när vi fördjupar oss i den så kallade rasbiologins eller eugenikens historia – en rädsla för de mentalsjuka, utvecklingsstörda, handikappade eller bara fattiga människor, som ses som ett hot mot det goda samhället. Det vi kallar rasbiologi blir med vår tids ögon en märklig blandning av naturvetenskap och fördomar, för att inte säga förakt.

Historien om rasbiologin handlar ytterst om vad vi menar med demokrati och med idén om allas lika värde och rättigheter. För var kommer då nutidens ”dagsljusidéer” om demokrati och mänskliga rättigheter ifrån? Hur självklara är de? När det för bara några decennier sedan ansågs korrekt att städa undan (eller ”skära av”) dem som var i störst behov av stöd och hjälp?

Rasbiologin handlar i hög grad om hur en ”ordning”, en abstrakt idé om ”gott folkmaterial” och ”degenerationsfaror”, pressas på vanliga människor uppifrån. Och ofta på just dem som hade små möjligheter att försvara sig mot överhetens godtycke. Finns det en utmaning här, så handlar den inte så mycket om att peka ut skurkar i det förflutna. Det handlar mer om att vi ska få syn på vårt eget sätt att sortera människor och fundera över vetenskapens roll i formandet av vår människosyn.

 

Fördjupningstexterna är skrivna av författaren och journalisten Ola Larsmo 2010.

Hela fördjupningsmaterialet om rasbiologi hittar du i Lärarmaterial - Rasbiologi.

 

Demokrati

Demokrati är ett sätt att ordna samhället, motsatsen är diktatur. Ordet demokrati kommer från grekiskans ord demos (folket) och kratein (styre) och betyder på svenska ungefär folkstyre/folkmakt.

Sverige ses exempelvis som en demokrati och i grundlagen står det att "all offentlig makt ska utgå från folket". I praktiken är det ofta folkvalda politiker som representerar folket som beslutar om hur landet ska styras. Det finns olika sätt att få folket att styra: antingen genom representativ/parlamentarisk demokrati som man har när man röstar in politiker i riksdagen för att de ska företräda röstarna eller genom olika former av direktdemokrati och folkomröstningar. Forskning visar att fler och fler länder i världen blir demokratiska.

Vad räknas som demokrati?

Det finns inte en enda definition på vad en demokrati är men det finns vissa egenskaper som demokratier sägs ha, bland annat att alla myndiga ska kunna rösta i parlamentsval samt att majoriteten oftast bestämmer i en demokrati. Majoriteten får dock aldrig förtrycka minoriteter i ett land. I en demokrati får alltså alla vara med och påverka hur det ska utformas, dvs. att alla får rösta och alla ska ha en möjlighet att yttra sina åsikter i både tal och skrift.

Demokratins grundstenar är att alla är lika mycket värda och man ska inte diskriminera andra. Genom olika lagar försöker man därför speciellt stärka mindre grupper så de får en jämlik ställning i samhället. Ett svenskt exempel är att landets största minoriteters språk har en särskild status och därför ska främjas – samer, som är Sveriges urfolk, och sverigefinnar i norra Sverige kan exempelvis få ha kontakt med myndigheter på sitt språk.

I en demokrati anses åsiktsfrihet (att man får tänka vad man vill) vara viktigt, samt tryckfrihet (att man får publicera det man vill i skrift utan att staten censurerar dvs. bestämmer innehållet i medier). Ett annat viktigt inslag i demokratier är att alla människor är lika inför lagen och att ingen person får dömas utan en rättvis och riktig rättegång. Människor ska också vara fria att mötas i grupp för att demonstrera offentligt mot det man inte tycker fungerar i samhället.

Demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter

Ibland förväxlas demokratiska rättigheter med mänskliga rättigheter men det är inte riktigt samma sak. Många av de grundläggande mänskliga rättigheterna är också demokratiska rättigheter, såsom rätten att rösta. Men demokratier kan se lite olika ut i olika länder. De mänskliga rättigheterna är stället regler som flera stater tillsammans har bestämt ska gälla för alla människor över hela världen – oavsett vilket slags styre landet har.

Källa: Expo skola