Hälsorisker

07.06.2016 22:57

Konsekvenser och hälsoriskerna av könsstympning är många och svåra, beroende på vilken typ av könstympning som utförts. Det är vanligt med svår smärta, blödningar, trauma. Många får problem med urinröret och svårt att kissa, värk och cystor i underlivet, infertilitet, infektioner, svårighet vid förlossning och hög mortalitet för både modern och barnet vid förlossning. Menstruationer kan vara besvärliga och smärtsamma vid könstympning.