Kvinnlig Omskärelse

14.12.2016 17:16

1. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud (klitoridektomi).

2. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, med eller utan excision [bortskärande] av de yttre blygdläpparna(Excision)

3. Förminskning av den vaginala öppningen genom skapande av en försegling i och med att man skär och sammanfogar de inre och/eller de yttre blygdläpparna,     med eller utan excision av klitoris (infibulation).

4. Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska skäl, exempelvis prickning, snittning, skrapning och brännande.