Vad är könsstympning?

07.06.2016 22:42

Könstympning (Female Genital Mutilation) är en kulturell sed som har funnits över 2000 år före stora kända religioner som Islam och Kristendomen. Denna förekommer bland olika religiösa grupper men är inte omnämnt i varken koranen eller bibeln. Miljontals flickor i åldrarna 5-12 år könsstympas varje år i hela världen det kan ske under olika tillfällen, under första levnadsvecka, innan puberetet, inför giftemål könsstympas flickorna. Vid könstympning skärs bort hela eller delar av de yttre könsorganen på flickor och kvinnor. Det är äldre kvinnor, ofta icke utbildade barnmorskor och kvinnor som utför könstympning, men även vissa läkare. 100-140 miljoner flickor beräknas vara drabbade i över 30 länder. Könstympning görs ofta utan bedövning med kniv, glaskärva eller rakblad.

  1. Enligt WHO (världsorganisationen) förekommer det fyra olika typer av könsstympning:   
  2. Typ 1. Förhuden på klitoris tas bort och ibland även hela eller delar av klitoris.                 
  3. Typ 2. Klitoris skärs bort samt delar av eller hela de inre blygdläpparna.                              
  4. Typ 3. Alla yttre delar av könsorganen, dvs. klitoris samt inre och yttre blygdläppar, skärs bort. Därefter sys de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks. 
  5. En liten öppning lämnas längst ner mot anus så att urin och menstruationsblod kan rinna ut. Denna typ kallas även infibulation eller faraonisk omskärelse.                                                                                                  
  6. Typ 4. Prickning eller skärande på klitoris eller/och blygdläpparna. Ingrepp kan även göras genom att bränna klitoris och omgivande vävnad.