Folkbildning

 

Studieförbunden är en del av svensk folkbildning. Till folkbildningens organisationer räknas förutom studieförbunden även folkhögskolorna.

Vad är då utmärkande för folkbildning? Trots en bred och skiftande verksamhet, finns gemensamma nämnare:

• Frivilligt att delta
Folkbildningen utgår från människors egen vilja att söka kunskap och insikt. Det är alltid frivilligt att delta i studieförbundens cirklar och kulturprogram.

• Bildning har ett egenvärde
Inom folkbildningen behöver man inte lära för något särskilt syfte. För många är det just lusten att lära och det personliga intresset som styr. Och inom folkbildningen är det skäl nog.

• Lärande i gemenskap
Folkbildning är lärande i gemenskap. Studiecirkeln är det främsta uttrycket för detta. En liten grupp som genom studier, samtal och samarbete bildar sig – och når de mål de själva har satt upp.

• Frihet
I folkbildningen bestämmer människor själva vad, hur och när de ska lära. Friheten gäller även studieförbunden – som är självständiga organisationer med olika profil och inriktning.

• Stark anknytning till folkrörelserna
Folkbildning och folkrörelser hänger ihop. De flesta studieförbund har folkrörelser som medlemmar. En stor del av alla cirklar och kulturprogram genomförs i samarbete med föreningar. Studieförbunden bidrar genom det till civilsamhällets utveckling och förnyelse.