Antiziganism

www.etc.se/inrikes/hatbrotten-mot-romer-okar?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget&utm_content=www.etc.se

 

 

Efter att ha legat på en jämn nivå de senaste åren ökade antaletanmälda hatbrott under 2014. Allra vanligast är hatbrotten som har rasistiska motiv och romer är en utsatt grupp.

Forum för levande historia genomför en satsning under 2014-2016  för att uppmärksamma förföljelse, diskriminering och andra övergrepp mot romer i historien och fram till våra dagar. I samarbete med romer kommer vi ta fram material för skolan, utställningar, studieresor till Förintelsens minnesplatser och en internationell forskningskonferens.

Förföljelse av romer från Förintelsen till idag

Antiziganismen, rasismen mot romer, har funnits i Europa lika länge som romerna själva. Romer har levt i Sverige sedan början av 1500-talet. Få andra grupper har genom historien blivit så systematiskt förföljda, diskriminerade och trakasserade som romerna. De har de utsatts för tvångssteriliseringar, omhändertaganden av barn och påtvingad assimilation.

Satsningen startade på för Förintelsens minnesdag 2014 då temat var Romerna under Förintelsen. En mindre vandringsutställning, Romerna under Förintelsen, har sedan dess visats på till exempel kulturhus, bibliotek och skolor.

 

 

Material för skolan

Under 2014 lyfte vi fram två olika material för olika åldersgrupper inom skolan som på olika sätt beskriver hur romer drabbades under Förintelsen.

I samband med Förintelsens minnesdag 2014 översättes delar av det webbbaserade skolmaterialet från www.romasintigenocide.eu till svenska. Det är ett historiskt skolmaterial som belyser hur romerna drabbades under Förintelsen. Materialet består av faktatexter, bilder, vittnesmål och förslag på hur man kan planera och genomföra lektioner. Målgruppen är historielärare i årskurs 9 och gymnasiet. Resten av materialet kommer att finnas tillgängligt på vår webbplats från hösten 2015.

Seriealbumet Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget och under efterkrigstiden. Ena delen är skriven i serieform och vänder sig direkt till elever i årskurs 4-9 och andra delen innehåller en kort faktabeskrivning om perioden 1933-1945. Det är en berättelse som ställer många frågor om vad som har hänt i historien, om romer, mänskliga rättigheter, demokrati och tolerans som ni kan samtala och fördjupa er kring i klassrummet.

Till seriealbumet finns en lärarhandledning med kopplingar till kursplaner och centralt innehåll och förslag på olika sätt att arbeta med seriealbumet i klassrummet. Sofia Z-4515 är skriven av Gunilla Lundgren med illustrationer av Amanda Eriksson och finns att ladda ned kostnadsfritt i formaten iBook (för iPad/mac) och som PDF.

70 årsminnet av ”Zigenarnatten”

Den 2 augusti 2014 uppmärksammades 70-årsminnet av den så kallade ”Zigenarnatten” i Auschwitz -Birkenau. Det romska familjelägret tömdes och nära 3000 romer skickades till gaskamrarna. Forum för levande historia uppmärksammade minnesdagen tillsammans med en bred uppslutning från det offentliga Sverige och romska representanter deltog vid minnesceremonin i Auschwitz -Birkenau.

Utställningen Vi är romer – möt människorna bakom myten

21 augusti 2014 – 12 december 2015

Utställningen berättar om romers vardag och historia. Om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp. För trots kultur, språk, kläder och utseende är romer först och främst människor med allt vad det innebär.

Vi är romer bygger på intervjuer, foton och filmer gjorda med eller av romer och är framtagen i nära samarbete med romska aktivister och kulturarbetare. Den har tidigare visats på Göteborgs stadsmuseum. Utställningen beskriver också romsk historia och vandringen från Indien till Europa, språk och kulturarv.

Vi är romer visas av pedagoger med kunskap i romsk kultur, språk och traditioner. I anslutning till utställningen ges kostnadsfria workshopar för skolan och fortbildningar för organisationer, företag och vuxna grupper.

 

Det är inte bara allmänna sociala orättvisor som drabbat romerna i Sverige. Det handlar också om systematisk och långvarig kränkning av alla romers medborgerliga och mänskliga rättigheter. Formellt bottnar kränkningarna i att romerna under första hälften av 1900-talet betraktades som statslösa. Så skriver journalisterna Karl-Axel Jansson och Ingemar Schmid i denna artikel, som är ett utdrag ur antologin "Ett fördrivet folk" (Forum för levande historia, 2007).

Sakuppgifterna är hämtade från researchmaterialet till deras tv-dokumentär "Den långa vägen" som sändes i SVT 2002.

Antiziganismen har funnits i Europa lika länge som romerna själva. Romer har levt i Sverige sedan början av 1500-talet. Få andra grupper har genom historien blivit så systematiskt förföljda, diskriminerade och trakasserade som romerna. De har de utsatts för tvångssteriliseringar, omhändertaganden av barn och påtvingad assimilation. 

 

 

Då och Nu

Den diskriminering, förtryck och förakt som många romer vittnar om som en del av vardagen, har en lång och skamfylld historia. Många romer har bittra erfarenheter av att ha blivit bortjagade från sina boplatser och att bli utslängda från klassrum, bara på grund av sin etniska tillhörighet. Romer och resande har utsatts för kränkningar och förföljelse även här i Sverige. Inte minst i samband med rasbiologins kategoriseringar av oönskade grupper under 1900-talet.

Nazisternas terror under andra världskriget utgjorde en kulmen för förtrycket och kostade ett okänt antal, men sannolikt hundratusentals romer livet. Tillsammans med judar – samt människor med funktionsnedsättningar, hbt-personer, politiska och religiösa minoriteter – var romer en grupp som drabbades allra hårdast av övergreppen. Forskaruppgifter talar om att ungefär hälften av Europas romska befolkning dödades av nazisterna och deras medlöpare. Det var ett folkmord.

Trots en historia fylld av diskriminering och trakasserier betraktas antiziganism fortfarande som rumsren i många samhällen. Antiziganism handlar inte om romernas faktiska egenskaper utan om majoritetssamhällets fördomar. Termen utgår därför från skällsordet zigenare eller Gypsy på engelska. Runt om Europa förvägras resandefolk rättigheter som är självklara för majoritetssamhället. Det handlar om rätten till skolgång, arbete, bostäder och sjukvård. Men också rätten till att bli betraktade som fullvärdiga medborgare i omvärldens ögon. Och även i Sverige avslöjas i våra dagar registrering av romer som för tankarna till rasbiologi och folkmord.