Fördomar

 

 

 

 

 

 

Att säga hur människor av en viss grupp är betyder alltid att man klumpar ihop människor eftersom alla grupper består av individer som är olika.

En stereotyp är en förutfattad mening som beskriver hur en grupp är. Exempel på stereotypa beskrivningar kan vara "homosexuella män gillar schlager" eller "fransmännen äter sniglar".

Påståendena ovan innebär att människor klumpas ihop och får likadana egenskaper som om alla inom gruppen vore på samma sätt. Det finns däremot ingen värdering i påståendena, inget som säger att egenskapen är bra eller dålig.

När det finns en värdering i den förutfattade meningen handlar det om en fördom. Påståendena "smålänningar är snåla" och "invandrare är kriminella" är fördomsfulla eftersom man inte bara beskriver utan också värderar.

Det som är gemensamt för alla negativa fördomar är att man klumpar ihop människor och skuldbelägger hela gruppen för vad någon i gruppen har gjort eller påstås ha gjort. Anne Frank beskrev i sin dagbok skuldbeläggandet av judar:

 

CITAT

"O, det är så sorgligt, så gränslöst sorgligt att, jag vet inte för vilken gång, det gamla ordstävet åter ska besannas: 'För vad en kristen gör får han själv bära ansvaret, för vad en jude gör måste alla judar bära ansvaret.'"

Ur Anne Franks dagbok, Fälth & Hässler AB, Värnamo (2002).

Anne Frank skrev om hatet mot judar under andra världskriget, men liknande tankegångar finns även idag mot judar men också mot andra grupper. Exempel på detta är när alla muslimer får skulden för ett terrordåd eller när invandrare i allmänhet klumpas ihop som ansvariga till ett brott som har begåtts av en person med utländsk bakgrund.

Att uttrycka eller inte uttrycka fördomar

En del menar att om inte fördomar kommer upp till ytan så att de kan diskuteras riskerar de att bli ännu starkare. Därför är det viktigt med ett samhällsklimat där även intoleranta åsikter kan uttryckas.

Andra hävdar att det är viktigt att tydligt visa att vissa åsikter inte är ok. Om det är fult att ha negativa åsikter om invandrare, homosexuella, muslimer och judar leder det till att färre uttrycker sig på ett intolerant sätt. Det gör att negativa åsikter om olika grupper sprids mindre vilket kan leda till färre fördomar i samhället.

Vad tycker du?

Fördomar mot olika grupper leder till intolerans i samhället. Forum för levande historia undersöker intoleransen i Sverige. De förklarar ordet intolerans såhär:
 

CITAT

"Att vara intolerant är att inte respektera och acceptera mänskliga olikheter. Att ha och kanske uttrycka negativa uppfattningar om människor som till exempel har en annan etnisk tillhörighet, en annan religion eller en annan sexuell läggning än man själv. Ibland riktar sig intoleransen mer tydligt mot en specifik grupp och blir till antisemitism, antiziganism, islamofobi eller homofobi."

Forum för levande historia