Mänskliga rättigheter- Förbud mot slaveri och slavhandel

15.01.2015 15:10

Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Förbudet gäller all form av slaveri och slavhandel. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.
 

I artikel 4 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna sägs att "Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former ska vara förbjudna". Förbud mot slaveri finns också i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (art.8) samt i Europakonventionen (art.4).

Historiskt om slaveriet

Slaveri har funnits i olika former och förekommit inom olika kulturer och under flera tidsepoker. I Norden förekom slaveri under vikingatiden. Även i det antika Grekland samt i Romarriket förekom slaveri. Under 1600-talet inleddes den transatlantiska slavhandeln. Ett flertal europeiska länder, däribland Sverige, bedrev slavhandel från den afrikanska västkusten, där slavar exporterades till Västindien, Syd- och Nordamerika. Under 1800-talet förbjöds slaveri och slavhandel av de europeiska länderna och den transatlantiska slavhandeln upphörde.

Moderna former av slaveriet

Människohandel är ett brott med förödande omfattning och konsekvenser. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Förutom prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande utsätts många av människohandelns offer för tvångsarbete, slaveri, organhandel eller andra former av utnyttjande.

Läs regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel på regeringen.se.
Läs Brås slutrapport om handlingsplanen mot prostitution och människohandel.