Imam med rätt att förnya!

14.04.2015 14:16

 

Imam med rätt att förnya!

Han ärvde sin religion men ville själv ta reda på om han kunde stå för att vara muslim. Efter åtta års universitetsstudier i Jordanien blev Othman Al-Tawalbeh övertygad: Islam är för alla tider, alla samhällen.
I dag verkar han för ökad kunskap om sin religion i Sverige.

Läs Artikel nedan. 

www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/imam-med-ratt-att-fornya_732817.svd