Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige

15.01.2015 15:02

Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige

för att få tillgång till rapporten vänligen klicka på länken nedanför

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.do.se%2FDocuments%2Frapporter%2FForskning%2520om%2520diskriminering%2520av%2520muslimer%2520i%2520Sverige.pdf&ei=pd60VIKaDIi8ygOdj4LoAw&usg=AFQjCNFojYrLlIWAxOElMyrDPEXUMuPJkg